Misua Patola Tagalog Giniling Set (1-1.5jkg)

  • Sale
  • Regular price ₱250.00


Misua Patola Tagalog Giniling Set (1-1.5kg)
Misua, patola Tagalog, giniling 1/4kg, onion, gaelic, black pepper ground or powder